Menu
Onze visie op onderwijs

Het belang van onderwijs

Een oproep aan leraren
Goed onderwijs is één van de hoekstenen van een beschaafde samenleving. Onderwijs inspireert, geeft hoop en creëert ambitie. Onderwijs laat ons nadenken over antwoorden én vragen. De dialoog tussen leraar en leerling is daarom waardevol. Zowel voor de individuele mens, als voor de maatschappij.

“A good teacher can inspire hope, ignite the imagination, and instill a love of learning.”    Brad Henry

Onderwijs geeft ons een gezamenlijke taal en een platform waarop we samen kunnen bouwen aan de toekomst.

In minder welvarende landen vragen kinderen om het recht op onderwijs. Ze willen zichzelf ontwikkelen en werken aan hun toekomst. In welvarende samenlevingen wordt onderwijs daarentegen soms gezien als een noodzakelijk kwaad. De realiteit is echter anders.

Zowel kinderen als volwassenen beleven veel plezier aan het leren van nieuwe dingen en het ontdekken van nieuwe feiten. En het verbreden van het culturele blikveld leidt tot persoonlijke groei en meer empathie voor onze medemens.

Daarom vragen wij leraren hun kennis en passie voor hun vakgebied te delen. Niet alleen tijdens het dagelijks werk, maar ook via ons kennis platform.

“Technology is just a tool. In terms of getting the kids working together and motivating them, the teacher is the most important.”    Bill Gates